Historie hradu Krasíkov

22.11.2008 17:15

 

Krasíkov (Švamberk)

 

Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století, i když poprvé je výslovně zmiňován až roku 1342. Patřil přednímu západočeskému rodu pánů ze Švamberka erbu labutě v červeném poli. Odtud plyne módní německý název hradu Schwanberg, zkomoleně Švamberk. Předkem Švamberků byl Ratmír ze Skviřína (†1247), do doby jeho synů pravděpodobně spadá založení hradu.

Zříceniny hradu se rozkládají na zdaleka viditelném vrchu, vévodícím okolní krajině u Bezdružic. Areál má půdorys trojúhelníku s protáhlými odvěsnami. Je rozdělen hlubokým vyzděným příkopem (s dochovaným pilířem zaniklého mostu) na rozsáhlé předhradí a vnitřní jádro. Na hrad nás přivede cesta ze vsi Krasíkova, stoupající vzhůru mezi vnějším a vnitřním valem předhradí. V místě, kde přístupová cesta mění svůj směr a zatáčí se do areálu hradu, byla k její ochraně postavena okrouhlá věž.

Nejvýznamnější stavbou předhradí bývala kaple sv. Jiří, připomínaná roku 1342. Barokní kostel sv. Máří Magdalény pochází až ze 17. století. Jeho presbytář založili na substrukci pozdně gotické hradební bašty, vybavené klíčovými střílnami. V kryptě kostela bylo rodové mauzoleum Švamberků, jež potkal neblahý osud. Poprvé je vyrabovali po Bílé hoře císařští vojáci, v 18. století vyloupili hrobku znovu. Kostel byl ještě upravován roku 1891. Zajímavým detailem je portál s motivy švamberské labutě a okřídlených saní se zaklesnutými krky, zazděný ve vnější obvodové zdi.

Zástavba předhradí převážně hospodářského charakteru byla v minulosti značně rozrušena, stejně jako v případě vnitřního hradu. Pozornost poutá zřícenina okrouhlého bergfritu, umístěného nelogicky na nejlépe chráněné severní straně, a vnější zeď přilehlého paláce s valeně klenutými sklepy.

Hrad Krasíkov několikrát postihly i vojenské operace husitských válek. Za úspěšné husitské výpravy na Plzeňsko roku 1421 zamířil Žižka ke Krasíkovu, když se dozvěděl, že na něm pobývá vůdce západočeského landfrýdu Bohuslav ze Švamberka s nepříliš silnou posádkou. Během dvou dnů husité obsadili hřeben kopce a dobyli věž s mostem. Bohuslav hrad v bezvýchodné situaci vzdal. Během věznění na Krasíkově a Příběnicích se seznámil s učením táborských kněží, a když poznal, že Zikmund nejeví zájem o jeho osvobození, přidal se na stranu podobojí. Po Žižkově smrti se stal dokonce vrchním táborským hejtmanem. Krasíkov byl v rukou husitů důležitým opěrným bodem, o který se bojovalo v letech 1421 a 1422, kdy jej dobyli zpět plzeňští. Vojenský význam si podržel i za třicetileté války. Ničivý požár roku 1644 a následky švédského zpustošení o tři roky později způsobily jeho definitivní zánik. Využíván byl později jen hradní kostel.

Nakoukněte k nám...


Váš Dvůr Krasíkov