Naše první parkurové hobby závody!

09.05.2009 21:08

Dnes se náš jezdecký klub zúčastnil našich prvních parkurových hobby závodů. Jeli jsme si "zaskákat" až do Krásné u Aše na Krásné májové skákání, které pořádal tamní jezdecký klub. Jako ti, kteří ponesou všechny naše naděje, byli určeni jezdkyně Rebecca a kůň Armando. Rebecca je naše nejzkušenější jezdkyně klubu a s Armandem jsou naprosto sehraný pár, takže volba byla více než snadná.

Přes počáteční nervozitu všech při ranním nakládání a následném odjezdu jsme dorazili na místo, kde začala následná příprava. Rebecca si Armanda nasedlala a nauzdila. Pak ustrojila sama sebe. Do toho srovnala všechny kolem sebe, kteří ji znervózňovali. Zvlášť Žanetu, svojí pro ten den "erární" maminku (pozn. autora: Žaneta je Rebeccy skutečná maminka, ale jen členové klubu ví, proč byla pro ten den "erární"). :) Pak se Rebecca s Armandem jeli rozběhat a rozeskákat. Veškerá nerovozita v tu chvíli spadla z Armanda, Rebecce ale zůstala.

A pak se konečně dostalo na soutěž ve skocích do 40-ti cm, do které byli Rebecca s Armandem registrovaní. Tahle soutěž byla hodnocena za styl jízdy. Rebi s Armandem startovali jako čtvrtí. Všichni jsme jim drželi palce. Ale nebylo to potřeba. I přes nejistotu, že si nezapamtují cestu přes všechny překážky ve správném pořadí, předvedli oba naprosto bravurní jízdu, která je vynesla až na druhé místo v této soutěži. V tu chvíli bylo pryč naše nízké sebevědomí a všichni svorně jsme získali jistotu, že rozhodně nejsme žádní outsideři! Čestné kolečko Rebecca s Armandem objeli naprosto zaslouženě a se šťastným výrazem.

Po této souteži následovala soutěž ve skocích do 60 cm, která se jela na čas. Jistota obou už byla daleko větší a tak jsme mohli obdivovat jeden krásný skok za druhým. V této soutěži už byla velká konkurence, ale přesto se Rebi s Armandem drželi a mezi 15-ti startujícími se umístili na krásném čtvrtém místě. Už během této soutěže jsme ale nabrali takové sebevědomí a nadšení, že jsme oba dodatečně zaregistrovali do soutěže skoků do 80 cm. To už je vyšší kategorie a její úspěšné absolvování už hodně vypovídá o kvalitě jezdce i koně.

Do soutěže skoků do 80 cm se přihlásilo 11 startujících. Tato soutěž byla otevřená s rozeskakováním, tzn. z prvního kola postoupili jen ti, co neudělali žádnou chybu a mezi nimi pak rozhodla jízda na čas přes vybrané překážky. Vzhledem k tomu, že toto byla ten den již jejich třetí soutěž, projevila se na Rebecce i Armandovi zasloužená únava. Společně s dalšími 5-ti startujícími do druhého kola nepostoupili. Se ctí ale zdolali všechny překážky a my tak zjistili, že příště nemá cenu plýtvat jejich energií na překážkách do 40 cm, které zvládají s přehledem a samozřejmostí sobě vlastní, ale že začnou na překážkách do 60 cm, kde se rozeskáčou, aby pak zdolali překážky do 80 cm bez ztráty bodu.

Závěrem bych ráda napsala, že jsme všichni na Rebeccu a Armanda maximálně pyšní. Předvedli skvělé jízdy, vypadali u toho nádherně a překonali veškerá naše očekávání. Oběma jim srdečně gratulujeme a doufáme, že ještě letos přivezou ceny z dalších podobných soutěží!

Rebi a Armando, jste naše jedničky! :)

 


Váš Dvůr Krasíkov