Velikonoce na Dvoře Krasíkově - oficiální otevření po dlouhé zimě!

Velikonoce na Dvoře Krasíkově - oficiální otevření po dlouhé zimě!

Ve dnech 3. - 5. dubna 2010 bude náš Dvůr oficiálně otevřen po dlouhém zimním spánku opět pro širokou veřejnost. Podrobný program a obsah celého velikonočního víkendu zde najdete zhruba měsíc před akcí. Ale již teď vám můžeme prozradit, že bude opět otevřeno občerstvení na našem Dvoře a hlavně! Dopadne-li vše podle našich představ, bude slavnostně otevřena naše nová Mýdlárna! Ostatní překvapení si necháme prozatím pro sebe, ale včas se je dozvíte a nebo vás překvapíme až přímo na místě! :)

Těšíme se na vás!


Váš Dvůr Krasíkov