Zookoutek

Při prohlídce našeho zookoutku spatříte lamy s mláďaty, jelena evropského se svou hájenou rodinou a další zástupce živočišné říše, přirozeně jsou cesty vedoucí živočišnou expozicí lemovány také různými botanickými skvosty místního i cizokrajného původu.


Váš Dvůr Krasíkov